De Bezige Bijtjes | Dagopvang in Oploo


Dagopvang Oploo

De Bezige Bijtjes is een zelfstandige, kleinschalige kinderdagopvang waar de persoonlijke benadering van kind en ouder voorop staan. Wij willen dat kinderen zich thuis voelen. Ieder kind is uniek. Een goede start begint bij een veilige, liefdevolle, vertrouwde omgeving.


Wij vinden het belangrijk dat de kinderen ruimte krijgen zichzelf te zijn en de kans krijgen zich op hun eigen manier te ontwikkelen.


Samen spelen leert kinderen veel over de ander maar ook over zichzelf. We leren de kinderen om rekeningte houden met elkaar en helpen ze om aan anderen hun eigen wensen duidelijk te maken.


Ze krijgen steeds meer controle over hun eigen lichaam en bewegingen. Wij bieden de kinderen veel bewegingsvrijheid. Activiteiten en spelmaterialen worden aangepast aan de leeftijd en de ontwikkeling van het kind.


Dagopvang “De Bezige Bijtjes” heeft ruimte voor opvang voor maximaal 15 kinderen in de leeftijd van 0 – 4 jaar.

 

De belangrijkste uitgangspunten zijn:

  • stimuleren van zelfstandigheid;
  • ontwikkelen van een positief zelfbeeld bij kinderen;
  • consequent en toch flexibel opvoeden;
  • bevorderen van ‘lerende’ vaardigheden (taalontwikkeling, motoriek);
  • kinderen leren goed om te gaan met emoties;
  • veel ruimte geven aan creativiteit;
  • altijd uitgaan van de eigen mogelijkheden en inbreng van kinderen;
  • veel aandacht besteden aan sociale vaardigheden;
  • overbrengen van normen en waarden;
  • tijd en energie steken in rituelen en feesten.