LRK-nummers | De Bezige Bijtjes


Registratie nummers landelijk register kinderopvang en peuterspeelzaal (LRKP)

Wij staan geregistreerd bij het Landelijk Register Kinderopvang en iedere locatie heeft zijn eigen registratienummer. Het is van belang om het juiste nummer door te geven aan de Belastingdienst bij het aanvragen van kinderopvangtoeslag. Ook als kinderen doorstromen naar een andere groep (of naar een andere locatie) moet u dit nummer wijzigen.

 

Locatie Oploo

 

Locatie Westerbeek

 

Op de website van het landelijk register kinderopvang en peuterspeelzaal vindt u ook alle inspectierapporten.