Klachtenprocedure | De Bezige Bijtjes


Klachtenprocedure

Wanneer u een klacht heeft, kunt u deze neerleggen bij de ondernemer, Sandra Michiels.
Zij zal met u de klacht bespreken en proberen tot een oplossing te komen. Indien u er samen niet uit komt, kunt u terecht bij de vertrouwenspersoon van de oudercommissie. Bij de vertrouwenspersoon kunt u de klacht bespreken en vervolgens legt de vertrouwenspersoon het probleem of de klacht voor aan de oudercommissie. De oudercommissie bespreekt het vervolgens met de ondernemer en komen samen tot een conclusie, die daarna door de vertrouwenspersoon weer teruggekoppeld wordt naar de persoon die de klacht heeft ingediend.

U heeft te allen tijde het recht uw klacht te melden bij het Klachtenloket Kinderopvang. Een onafhankelijke medewerker van het loket zal uw klacht bekijken en proberen op te lossen door bemiddeling. Als dit niet het gewenste resultaat heeft of u acht de kans klein dat de klacht niet via bemiddeling is op te lossen, dan kunt u de klacht indienen bij de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen.

Meer informatie kunt u vinden op www.klachtenloket-kinderopvang.nl en www.degeschillencommissie.nl