spelen en leren bij | De Bezige Bijtjes


Wij hechten veel waarde aan spelen

KInderopvang De Bezige Bijtjes hecht veel waarde aan spelen. Spelen is een belangrijke manier om de ontwikkeling van de kinderen te bevorderen. In het spel krijgen kinderen de mogelijkheid om te experimenteren, te ontdekken en leren om te gaan met andere kinderen. Medewerkers stimuleren de kinderen daarom zoveel mogelijk te spelen. Er wordt een balans gezocht tussen alleen spelen en met andere kinderen spelen. Ook stimuleren de medewerkers de kinderen om steeds met iets anders te spelen. De Bezige Bijtjes biedt de kinderen gericht activiteiten aan die aansluiten bij de leeftijd, de ontwikkeling en de interesses. Bij de activiteit gaat het niet alleen om het eindresultaat (een mooi aangeklede pop of een prachtig bouwwerk van blokken), maar om het plezier dat het kind beleeft tijdens de activiteit.


De groepsruimten zijn kindvriendelijk ingericht en het spelmateriaal is heel toegankelijk voor de kinderen. Er zijn verschillende speelhoeken. Elke speelhoek is anders ingericht en daarmee toegespitst op het stimuleren van steeds andere aspecten van de ontwikkeling van een kind. Er is een grote diversiteit aan goed en duurzaam speelgoed aanwezig, geschikt voor verschillende leeftijdsgroepen, voor jongens en meisjes en voor verschillende culturele achtergronden. Het speelgoed wordt regelmatig gecontroleerd op mankementen en wordt tijdig gerepareerd of vervangen. Bij alle groepen is een buitenruimte en veel buiten-speelmateriaal beschikbaar.


Op het kindercentrum vinden we buiten spelen belangrijk voor kinderen. Het kind is vaak een hele dag op de groep en door buiten te spelen kan het een frisse neus halen. Het biedt bovendien een leuke variatie op de dagindeling. Ook bij minder goed weer speelt het kind weleens buiten. Buiten spelen is goed omdat het kind daardoor zijn energie kwijt kan en zijn lichamelijke ontwikkeling wordt gestimuleerd. De leiding houdt hierop toezicht. Soms speelt ze mee met de kinderen, de andere keer stelt zij zich afzijdig op. Het kind wordt hierdoor gestimuleerd zelfstandig om te gaan met andere kinderen.


Buiten is er een afgesloten tuin met een grasveldje en een zandbak om lekker in te spelen. Verder is er plaats waar de kinderen met rijdend speelmateriaal hun energie kwijt kunnen.